ITS
Information Technology Services • PO Box 8122, Statesboro, GA 30460 • (912) 478-8748 • cio@georgiasouthern.edu